စက်တင်ဘာ 23, 2022

ဦးဝင်းထိန်အမည်သုံးပြီး ဖြန့်​နေသည့် သတင်းတု

By- The Red Flag ရွေးကောက်ပွဲမဲစာရင်း၊ အာဏာသိမ်းခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်အပျက်များသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွင် တာဝန်ရှိကြောင်း NLD []